Invitasjon til skolene

Ocean Talent Camp Møre 2016 inviterer til en havbasert skoledag. Sett av 28. september 2016 i kalenderen!

28. september 2016 fylles Campus Ålesund av en ny bølge med motivasjon og kunnskap. 

Ocean Talent Camps viktigste oppgave er å få ungdommene til å reflektere over egne interesser og talent, og å synliggjøre utdannings- og karrieremuligheter innen våre havbaserte næringer; olje- og gass, shipping/maritim, sjømat og marin virksomhet.

Gjennom det pedagogiske opplegget My Wave forsøker vi å møte de unge på hjemmebane. My Wave støtter læreplan i utdanningsvalg. Formålet er å øke elevenes kunnskap om samfunnet vi lever i, arbeidslivet, og ikke minst gi kjennskap til eget talent og interesser. My Wave består av tre trinn:

  • Forberedelser i klasserommet
  • Besøk på Ocean Talent Camp
  • Oppsummering i klasserommet

Videregående skoler fra Møre og Romsdal inviteres til å delta.

  • Din skole kan melde seg på Ocean Talent Camp ved å fylle ut påmeldinsskjemaet på denne siden. 
  • Arrangementet er kostnadsfritt for dere som deltaker.
  • Arrangør dekker transport.
  • I påmeldingsskjemaet kan du registrere ønske for tidspunkt for besøket.
  • Endelig tildeling av tidspunkt vil bli gjort i god tid før arrangementet.

Her gjelder ”førstemann til mølla”-prinsippet!

Last ned invitasjon til skolene her: