Invitasjon til skolene

Ocean Talent Camp Møre 2019 inviterer til en havbasert skoledag, hovedsakelig for VG2-elever og lærere. Sett av 24. september 2019 i kalenderen!

24. september fylles Campus Ålesund av en ny bølge med motivasjon og kunnskap. 

Ocean Talent Camps viktigste oppgave er å få ungdommene til å reflektere over egne interesser og talent, og å synliggjøre utdannings- og karrieremuligheter innen våre havbaserte næringer; olje- og gass, shipping/maritim, sjømat og marin virksomhet.

Rene og rike hav

I tillegg til å utforske eget talent og faglige interesser på Ocean Talent Camp, får ungdommene lære om at privat næringsliv og offentlige virksomheter også er opptatt av å sikre rene og rike hav for kommende generasjoner.

Støtter læreplan i utdanningsvalg

Gjennom det pedagogiske opplegget My Wave forsøker vi å møte de unge på hjemmebane. My Wave støtter læreplan i utdanningsvalg. Formålet er å øke elevenes kunnskap om samfunnet vi lever i, arbeidslivet, og ikke minst gi kjennskap til eget talent og interesser.

My Wave består av tre trinn:

  • Forberedelser i klasserommet
  • Besøk på Ocean Talent Camp
  • Oppsummering i klasserommet

Videregående skoler fra Sunnmøre og deler av Romsdal inviteres til å delta.

Ta kontakt med prosjektleder Arnfinn Ingjerd (se kontaktinfo under) hvis din skole ikke er i dette "nedslagsfeltet", og dere likevel ønsker å delta.

  • Din skole kan melde seg på Ocean Talent Camp ved å fylle ut påmeldingsskjemaet her.
  • Arrangementet er kostnadsfritt for dere som deltaker.
  • Arrangør dekker transport.
  • I påmeldingsskjemaet kan du registrere ønske for tidspunkt for besøket.
  • Endelig tildeling av tidspunkt vil bli gjort i god tid før arrangementet.

Her gjelder ”førstemann til mølla”-prinsippet!

 

Arnfinn Ingjerd
Prosjektleder OTC Møre 2019
Tlf. 905 21 065
arnfinn.ingjerd@maritimt-forum.no

Last ned invitasjon til skolene her: