- Vi vil ha talentene!

- Å rekruttere ungdom er et evighetsprosjekt, og vi som bedrift er avhengige av ungdommen og deres kunnskap. Vi ønsker helt klart å få tak i disse talentene, sier konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy under årets Ocean Talent Camp Vest, til bransjenettstedet Kyst.no.

Henning Beltestad er en av mange rollemodeller fra de havbaserte bedriftene som i løpet av Ocean Talent Camp i Bergen forteller ungdommene om sine egne utdannings- og yrkesvalg. Under campens første dag assisterte han også programleder Eldrid Borgan under åpningsforedragene for de besøkende ungdommene. Borgan er blant annet kjent fra NRKs vitenskapsprogram Schrödingers katt.

Tanja Hoel i NCE Seafood Innovation Cluster er glad for at toppsjefen i Lerøy tar seg tid til dette. NCE Seafood Innovation Cluster har vært en av arrangørene for campen, og Hoel sier at næringen har en god vei å gå når det gjelder rekrutteringen av ungdommene.

- Det er slike arrangement som Ocean Talent Camp som er viktig, på denne måten kan du engasjere og gi ungdommene et innblikk i hverdagen til selskapene. Jo flere arrangement jo bedre, mener hun.

- Vi har en umettelig oppgave foran oss når det gjelder å rekruttere ungdommer til sjømatnæringene, men jeg ser på det som utrulig flott at konsernsjefen i en av verdens største oppdrettsselskap bruker en hel arbeidsdag sammen med ungdommene på campen. Det viser at han og Lerøy tar detter på alvor, utdyper Hoel til Kyst.no.

Siste av to dager Ocean Talent Camp Vest går av stabelen i dag på Amalie Skram Videregående skole. Dette er et arrangement i regi av Maritimt Forum Bergensregionen, NCE Subsea, NCE Maritime CleanTech, UPTIME Centre of competence og The Seafood Innovation Cluster, med støtte fra en rekke havbaserte bedrifter og organisasjoner:

Klikk HER

 

Foto: Therese Soltveit

Lenke til artikkelen: http://www.kyst.no/nyhet/?article_id=115970

 

 

 

 

 

 

Gerd Alise / 16 Sep 2015