My Wave

My Wave er et unikt pedagogisk opplegg, laget for Ocean Talent Camp. 

Ocean Talent Camp er et møte med det pedagogiske opplegget My Wave. Det pedagogiske opplegget støtter læreplan i utdanningsvalg for ungdomsskoler, og passer godt inn i videregående skolers fag som samfunnsfag, entreprenørskap og samfunnsøkonomi, men er også relevant for andre fag.  

I alle oppgaver og øvelser legges det vekt på elevenes egne preferanser og talent - at hver enkelt får mulighet til å starte jakten på sin bølge i livet.

Det pedagogiske opplegget My Wave har som formål å øke elevenes kunnskap om arbeidslivet, samfunnet vi lever i, og ikke minst gi kjennskap til seg selv. Det spesialtilpassede opplegget starter med forberedelser i klasserommet, fortsetter med et besøk på Ocean Talent Camp, og avsluttes med bearbeiding av inntrykk og læring i klasserommet.